Swedish English

Sömn & Lugnande

Prozac (Fluoxetin)

Buy Prozac at Medinc


Pris: 460 sek


Namn: Prozac
Läkemedelsnamn: Fluoxetin
Märke: Pharmasearch
Förpackning Storlek: 60 tabs
Styrka: 20mg

Beskrivning

Prozac är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).
Prozac (Fluoxetin) används för en mängd olika psykiatriska indikationer; främst för att lindra, häva eller förebygga (se profylax) olika former av:
• Egentlig depression
• Tvångssyndrom (OCD)
• Paniksyndrom
• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
• Panikångest

Du bör inte använda Prozac om du är allergisk mot fluoxetin, om du också tar pimozid eller tioridazin.

Creeper