Swedish English

Produkter

Prozac (Fluoxetin), 20mg, 60 tabs - Pharmasearch
Buy Prozac at Medinc

Namn: Prozac
Läkemedelsnamn: Fluoxetin
Märke: Pharmasearch
Förpackning Storlek: 60 tabs
Styrka: 20mg

Beskrivning

Prozac är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Prozac (Fluoxetin) används för en mängd olika psykiatriska indikationer; främst för att lindra, häva eller förebygga (se profylax) olika former av:
• Egentlig depression
• Tvångssyndrom (OCD)
• Paniksyndrom
• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
• Panikångest

Du bör inte använda Prozac om du är allergisk mot fluoxetin, om du också tar pimozid eller tioridazin.

Pris: 460 sek